„Przeznaczenie ziemi i powód niedoli” (Ewangelia według Spirytyzmu)

image_pdfimage_print
Należy stwierdzić, że na ziemi nie dostrzegamy całej ludzkości, ale jedynie jej strzępy. W rzeczywistości, rodzaj ludzki składa się ze wszystkich rozumnych istot, zamieszkujących niezliczone światy. Czymże jest populacja ziemi przy całkowitej populacji tych wszystkich światów? […] Sytuacja materialna i moralna ziemskiej ludzkości niczym nie zadziwi jeśli zdamy sobie sprawę z przeznaczenia ziemi i z natury tych, którzy ją zamieszkują.

Stworzylibyśmy sobie złą opinię o mieszkańcach wielkiego miasta gdybyśmy ich oceniali na podstawie slamsów. W szpitalach widać tylko chorych […] więc wyobraźmy sobie, że ziemia jest takim szpitalem, czyśćcem […] i zrozumiemy skąd biorą się łzy i radości, gdyż do szpitala nie wysyła się zdrowych, a do poprawczaków tych, którzy nie uczynili niczego złego, a ani szpital, ani poprawczak nie należą do przyjemnych miejsc. Tak więc, jak w dużym mieście, cała populacja nie jest umieszczona w szpitalu lub we więzieniu, tak cała ludzkość nie znajduje się na tej planecie. Opuszcza się więzienie i szpital w swoim czasie. Człowiek opuszcza ziemię dla światów bardziej szczęśliwych gdy zostaje uleczony z dolegliwości moralnych.

tłumaczenie: Luperci Faviani

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather