Nauki duchów

Artykuły których źródłem są przekazy duchów dobrych, które zostały otrzymane metodą mediumiczną. Traktują o rozwoju, problemach życia codziennego, poradach moralnych które kierują nas ku harmonijnemu i świadomemu życiu.