Psychologia, zaburzenia, problemy

spirytyzm a problemy psychologiczne, uzależniania, zabużenia