Oświęcim

image_pdfimage_print

OświęcimNauka spirytystyczna powstała w wyniku pojawienia się chęci zgłębienia przez człowieka tajemnic otaczającego go świata. Filozofia skodyfikowana przez Allana Kardeca tak, jak wszystkie inne nauki humanistyczne, nakłania ludzi do głębszych przemyśleń nad istotą i sensem człowieczeństwa lecz idąc za przykładem nauk ścisłych, Spirytyzm ma bezpośredni wpływ na poprawę życia społecznego.

Każdy system filozoficzny stawia swe pierwsze kroki w dyskusjach drobnych grup myślicieli by następnie opanowywać coraz szersze kręgi intelektualistów, pracowników fizycznych i bezrobotnych; ale czym byłyby rozważania wszelakich umysłów ludzkości, gdyby nie wykraczały one poza sferę teoretyczną? Czym byłyby dzisiaj wielkie religie świata, gdyby pozostały jedynie zbiorem mniej lub bardziej znanych tekstów? Czym byłyby systemy filozoficzne, które ukształtowały nasz świat, gdyby liderzy polityczni nie wprowadzili ich w życie? Jaki miałoby sens istnienie Spirytyzmu, gdyby jego podstawowe idee nie znajdowały odbicia w rzeczywistości? Czemu służyłyby wszystkie przemyślenia i dyskusje, gdyby miały pozostać pustym dźwiękiem? Filozofia żyje dopiero wówczas, gdy jest praktykowana, dramat żyje, gdy aktorzy wychodzą na scenę, a Spirytyzm żyje, gdy praktykowane jest miłosierdzie.

Spirytyzm bez miłości staje się bezsensownym zbiorem straconego papieru i atramentu oraz wielu setek godzin zniweczonej pracy ludzi, którzy żyli nadzieją przekazania kolejnym pokoleniom cennego daru w postaci dowodów na istnienie świata niewidzialnego, świata duchowego. Tak, jak niepraktykowana nauka umiera, tak i niepraktykowany Spirytyzm powoli zamieni się w legendę, by następnie obrosnąć pajęczyną zabobonnych przesądów i skonać. Nie mając prawa niszczyć osiągnięć naszych przodków, należy dbać, by filozofia spirytystyczna była stale aktywna, obecna w życiu naszym i wszystkich tych, którym może pomóc w codziennym zmaganiu się z trudami ziemskiej inkarnacji.

Oświęcimska grupa spirytystycznajest, póki co, małą grupką anonimowych, młodych ludzi, chętnych do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Kolejnym priorytetem grupy jest propagowanie wiedzy spirytystycznej.

kontakt: oswiecim@spirytyzm.pl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather