O pozytywnym myśleniu

image_pdfimage_print

Cały wszechświat wibruje dzięki myśli Boga (Leon Dénis)

Od myśli zaczyna się WSZYSTKO. Mimo że większość ludzi zna to zdanie, niemal nikt nie rozumie jego prawdziwego sensu, a co dopiero jego ogromnego oddziaływania. W umyśle, bez wyjątku, zawiera się początek WSZYSTKIEGO. Nie istnieje żadna rzecz, która wcześniej nie byłaby myślą. I na odwrót: Wszystko, czego w swoim świecie doświadczasz, najpierw wymyśliłeś, ożywiłeś swoimi myślami i uczuciami, przez co powołałeś to do egzystencji – bez wyjątku. Jesteś architektem swojego przeznaczenia. Dzięki sile twoich myśli, współtworzysz wszechświat. Jaki jest tego skutek? Człowiek poprzez swoje myśli staje się sam dla siebie największym wrogiem lub najlepszym przyjacielem. Człowiek zmieni się całkowicie, jeśli zmieni swoje myśli.

Wszechświat jest rezultatem Boskiej myśli,
która nie przestaje pracować pozytywnie
(Joanna de Ângelis)

Cóż myślę i czym jestem od rana do wieczora? Czy myślę świadomie, czy też tylko poddaję się myślom? Jaką myśl, jaki stan wywołuję? Jaka wewnętrzna postawa kryje się za określoną myślą? Czy pozytywne myśli tworzą pozytywne doświadczenia, a negatywne, negatywne!? Dlaczego zaledwie jedna myśl, jedno słowo wywołuje aż takie skutki? Dlatego, że funkcjonujemy według tzw. wzorców myślowych. Te wzorce są jak programy zakodowane w naszym „układzie napędowym” – podświadomości. Jak za naciśnięciem guzika aktywują się jako wrażenia na poziomie umysłowym, emocjonalnym i fizycznym, i przenoszą nas w zakodowany, wielowymiarowy stan. Tak więc ów wzorzec zawiera w sobie wszystkie trzy poziomy doświadczenia (ciało, uczucia i umysł) stanowiąc informację, która myśli i czuje kierując naszym zachowaniem. Bardzo ważne: w rezultacie wzorce myślowe są przyczyną naszych przyszłych doświadczeń!!!

Skąd biorą się te „wzorce”? Faza 1.- jesteśmy kształtowani, przejmując wzorce od naszych autorytetów. Faza 2. – [pozyskiwanie wzorców] poprzez doświadczenia. Interpretacja określonego doświadczenia na wszystkich trzech poziomach rzeczywistości (ciało, dusza i umysł) zakodowana zostaje jako wzorzec. Wzorce służą unikaniu negatywnych doświadczeń (czy to fizycznych, czy emocjonalnych) w przyszłości, zastępując je innymi (pozornie mniej negatywnymi doświadczeniami).

Aby zmienić ten proces, potrzebne są dwa komponenty: wymazanie starych wzorców oraz zmiana wewnętrznego pola wibracyjnego tak, aby czynniki „negatywne” przestały być częścią tego pola. Osiągniemy to poprzez wewnętrzną odnowę.

Jeśli więc chcemy odmienić nasze życie, nie wystarczy usiąść na kanapie i wytworzyć świadomą albo – w miarę możliwości – pozytywną myśl. Potrzeba czegoś więcej: umiejętności rozpoznawania negatywnych wzorców myślenia i ich zamiany, z pełną świadomością i wytrwałością, by treść o określonej wibracji doprowadziła nas do doświadczeń, których w rzeczywistości pragniemy.

„Ludzie sieją na ziemi to, co będą zbierać w świecie duchowym.
Owoce swej odwagi lub swych słabości.”
(Allan Kardec)

Wyobraźcie sobie, że wszystkie wzorce myślowe, reakcje emocjonalne i stany wytworzone z „negatywnej” energii (a więc powodujące także negatywne wydarzenia) zaopatrzone zostaną w nową treść, czy też zamienione na pozytywną energię. Na przykład w sytuacjach, w których na ogół się zamartwialiście, stajecie się pełni ufności. Pomyślcie: stan ufności zostanie zarejestrowany jako doświadczenie, które tę ufność wzmocni. Wszelkie wzorce lękowe (lęk przed sprawieniem zawodu, lęk przed niedostatkiem, zranieniem…), niskie poczucie wartości itd. zostaną zastąpione przez stan ufności, dostatku, poczucie dumy i własnej wartości, docenienie siebie i wiele innych. I wreszcie wyobraźcie sobie, co się stanie, kiedy wszelkie negatywne wibracje, zmienią się w pozytywne, a więc gdy przez cały dzień towarzyszyć wam będzie radość, poczucie własnej wartości, ufność i spełnienie? W istocie życie odzwierciedla te stany i przez siłę myśli osiągniecie zdrowsze, szczęśliwsze i spełnione życie.

Za sprawą pozytywnego nastawienia możecie bardziej rozwinąć drzemiący w was potencjał. Wpływ pozytywnego myślenia na uzdrowienie został dowiedziony w badaniach nad efektem placebo. Gdyby było inaczej, neutralny skład leku nie zadziałałby. „Twoja wiara Cię uzdrowiła”. Jak zostało napisane już w Biblii. Jezus nie powiedział jednak: „Twoja nadzieja Cię uzdrowiła”. Istnieje bowiem ogromna różnica między wiarą jako niezachwianym, wewnętrznym przekonaniem, a nadzieją daleką od przekonania, którą należy zaliczyć do kategorii życzeń.

Choroba jest wyrazem dysharmonii na poziomie cielesnym i duchowym. Zauważcie, że każdy człowiek wytwarza rzeczy piękne i brzydkie, zdrowe i niezdrowe, potrzebne i bezużyteczne,   korzystne i szkodliwe. Wszystko to jest owocem jego własnych myśli i idei. Jesteśmy inteligentnymi, nieśmiertelnymi istotami, odpowiedzialnymi za swoje myśli i czyny, które zawsze odbijają się na naszej przyszłości. Zbieramy to, co zasiejemy. Konstrukcja zaczyna się w naszym umyśle – już teraz!

„Uważaj na swoje myśli,
bo stają się słowami
Uważaj na swoje słowa,
bo stają się czynami
Uważaj na swoje czyny,
bo stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki,
bo stają się charakterem
Uważaj na swój charakter,
bo stanie się Twoim… przeznaczeniem”

Źródła:

  1. „Siła myśli” Suely, Caldas Schubert
  2. „Siła pozytywnego myślenia”, Norman Vincent Peale
  3. „Prawo przyciągania” , Michael J. Losier

Opracowanie: Maria Gekeler

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather