Kwartalnik spirytystyczny

image_pdfimage_print

  2012_04 Kwartalnik spirytystyczny (1,7 MiB, 448 hits)
W kwartalniku:

Medycyna duszy
Lecznictwo medialne.............................4
Magnetyzm żywotny i jego własności lecznicze.................................................10
Nauka
Nowy paradygmat naukowy................39
Media
Seanse z Frankiem Kluskim.................44
Pomoc duchowa....................................56
Psychologia
Znaczenie edukacji spirytystycznej dla dzieci i młodzieży..................................65
Przekazy
Spirytysta wobec mediumizmu...........70
Okiem spirytysty
Transplantacja: dziwne powiłania czy mit?..........................................................72

  2012_03 Kwartalnik spirytystyczny (1,4 MiB, 761 hits)
Spis treści
Wstęp.......................................................2
Z Polski
1. Polski Kongres Spirytystyczny..........4
Wykłady spirytystyczne
Charles Kempf. Czym nie jest spirytyzm?........................................................ 7
Konrad Jerzak. Jak wygląda życie po tamtej stronie?.......................................19
Piotr Struczyk LF. Komunikacja z zaświatami.................................................. 34
Divaldo Franco. Przemiana planetarna cz.3...........................................................42
Materiały M.R.S.
Małe grupy spirytystyczne...................63
Okiem spirytysty
Życie po śmierci.....................................72
Nauka
Najnowsze naukowe dowody na istnienie życia po śmierci...............................81
Przekazy
Uniknąć obłędu.....................................95

  2012_02 Kwartalnik spirytystyczny (2,5 MiB, 760 hits)
W kwartalniku:
Wykłady spirytystyczne
Przemiana planetarna cz.2....................4
Okiem spirytysty
Objawienie.............................................19
Nauka
Zjawiska materializacji Schrencka--Notzinga...............................................27
Automatyczne pismo i rysunek (instrukcje i wskazówki)............................42
Religia i filozofia
Medytacja...............................................47
Najpiękniejsze modlitwy świata..........51
Historia spirytyzmu
Pokłosie z autobiografii pani Champion de Crespigny..........................................53
William T. Stead....................................68
Przekazy
Błękitna Wyspa (fragmenty)................75
Chleba naszego (fragmenty)................78
O żalu za umarłymi...............................81
Wywiady
Uwierz w ducha, bo nim jesteś............85

  2012_01 Kwartalnik spirytystyczny (3,7 MiB, 769 hits)
Kwartalnik spirytystyczny numer 1/2012

Okiem spirytysty
Koniec świata w 2012 roku?........4
Ewangelia według spirytyzmu Różne kategorie zamieszkanych światów....... 9
Geneza
Znaki czasu...................18
Nowe pokolenie................33
Upadłe anioły i raj utracony..38
Znaki zwiastujące.............47
Wykłady spirytystyczne
Przemiana planetarna cz.1......51
Nauka
W poszukiwaniu prawdy........71
Religia i etyka
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela......90
Kara śmierci jako obiektywne zło.......92
Istnienie Boga................94

  2011_04 Kwartalnik spirytystyczny (1,6 MiB, 791 hits)
Ze świata
Spirytyzm w krajach dawnego bloku komunistycznego...................................4
Nauka
Nawiedzone domy..................................7
Cuda i nauka nowoczesna....................15
Doświadczenia dr. Geleya z Frankiem Kluskim..................................................23
Okiem spirytysty
Sny wieszcze i przeczucia.....................31
Kilka słów o możliwości poznania świata duchowego.........................................37
Szarlataneria za tysiąc złotych.............44
Religia i filozofia
Ojcze nasz...............................................46
Pieśni spirytystyczne.............................51
Historia jednej ważki............................59
Psychologia
O kształceniu własnego charakteru....60

  2011_03 Kwartalnik spirytystyczny (3,9 MiB, 1 036 hits)
W kwartalniku:

Filozofia:
Uniwersalne ideały religijne..................4
Nauka
Fluidy i pola...........................................19
Człowiek podwójny..............................23
Marian Grużewski. Artysta i medium...29
Okiem spirytysty ......................................34
Matki Chico Xaviera.............................34
Anioły i duchowi opiekunowie według spirytyzmu.............................................40
Historia spirytyzmu 56
Wirujące stoły. Początki spirytyzmu na ziemiach polskich..................................56
Domowe lekcje moralności.................120
Anioł cholery........................................123
Przekazy 127
Katastrofy..............................................127
O pogardzaniu wiarą...........................131
Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych............................................... 134

  2011_02 Kwartalnik spirytystyczny (2,8 MiB, 997 hits)
Spis treści
Wstęp...................................................2
Z Polski
Divaldo Franco w Polsce.......................4
Wywiad
Divaldo Franco......................................11
Filozofia
Relacje z Bogiem i człowiekiem..........23
Religia
Bóg w świecie i historii.........................45
Spirytyzm między nauką a religią.......53
Uwolnienie od opętania z punktu widzenia islamu i spirytyzmu..................60
Nauka
Franek Kluski.........................................72
Seans z Kluskim.....................................79
Okiem spirytysty
Wróżba z telefonu..................................85
Powstrzymać ludobójstwo...................88
Rozważania o reinkarnacji...................92
Przekazy
Wierz i idź naprzód..............................102
Polskie Towarzystwo Studiów Spirytystycznych..104

  2011_01 Kwartalnik spirytystyczny (5,6 MiB, 1 386 hits)
Pierwszy numer kwartalnika spirytystycznego z 2011 roku a w nim Wstęp........................................................................2
Ze świata
Dom drogi – dom miłości.......................................4
Filozofia
Prawo krążenia......................................................12
Kilka myśli o tanatologii filozoficznej..................34
Okiem spirytysty
O Wywoływaniu duchów ks. Zwolińskiego.........40
Dlaczego cierpimy?................................................47
Jak zostałem spirytystą?.........................................51
Nauka
Kardec przekazuje rady mediom.........................67
Właściwości ciała duchowego..............................73
Wspomnienia poprzednich wcieleń u dzieci......88
Media poligloci – poemat Telka...........................93
Historia spirytyzmu
Chrześcijaństwo i spirytyzm...............................103
Nieokrzesana Włoszka.........................................113
Palladino, Ochorowicz i dalsze losy ediumizmu....121
Przekazy
Żyć szczęśliwie......................................................136

  2010_01 Kwartalnik spirytystyczny (2,3 MiB, 1 334 hits)
Pierwszy numer kwartalnika wydawanego przez polskich spirytystów. W numerze:
OKIEM SPIRYTYSTY
Tym, co odeszli.....................................6
150-letnia książka.................................9
Moja droga do spirytyzmu.................13
Siła wiary............................................19
Nasze zobowiązania – powinności spirytysty wobec zwierząt.......................29
FILOZOFIA I RELIGIA
Harmonia między religiami...............40
Poznaj samego siebie..........................44
NAUKA
Stanisława Tomczykówna i różne nieznane rodzaje energii.........................47
Prawdziwa historia „Małej Stasi”......53
NASZ DOM
Wiadomość od André Luiza...............69
W niższym świecie..............................71
PRZEKAZY
Jezus dla człowieka.............................74
Boże narodzenie.................................75
Kontakt z duchowymi przewodnikami..77
Wspomnienie ziemskich dni..............79
Czy masz odwagę, by się zmienić?.....83

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather