Jasne i obowiązujące zasady – Eliane Kostek

image_pdfimage_print

Tworzenie reguł dla ustanowienia porządku zawsze było tematem dyskusji w każdym społeczeństwie. W rzeczywistości, każde społeczeństwo lub grupa żyjąca bez reguł może pogrążyć się w chaosie. Weźmy pod uwagę np. rodzinę, w której rodzice ustanawiają zasady, a dzieci mają ich przestrzegać. Co dzieje się, gdy przepisy nie są jasne, nie są przestrzegane lub nawet są ignorowane? Po prostu oznacza to anarchię! Dlatego rodzice nie powinni się bać, że będą postrzegani jako surowi, ponieważ istnieje różnica pomiędzy byciem wymagającym, a byciem tyranem.

Przepisy wykonawcze mogą być postrzegane jako zapewniające komfort dzieciom, szczególnie młodszym.,  Rodzicom pomogą one przewidzieć następstwa zdarzeń. Kiedy jedna reguła działa jednego dnia, a następnego zostaje zmieniona, przynosi dzieciom niepewność, ponieważ nie wiedzą co robić i czego się spodziewać. Nawet dla starszych dzieci, które potrafią myśleć logicznie, ustalenie i przestrzeganie zasad zagwarantuje im znajomość punktu widzenia rodziców na różne sprawy, innymi słowy – będą wiedzieć, na czym stoją. Zasady, które są często modyfikowane mogą spowodować wątpliwości i nieufność wśród dzieci, a ich zachowanie w konsekwencji może stać się błędne.

Nie jest rzadkością sytuacja, gdy rodzice stają się zakładnikami dziecka i są przez nie terroryzowani, dopóki nie dostanie ono tego, czego chce. Poddanie się żądaniom dziecka i ignorowanie zasad, które wcześniej zostały ustanowione tylko upoważnia dziecko do przejęcia przywództwa. Jest zbyt wcześnie, by dzieci mogły w życiu tworzyć własny zbiór praw, ponieważ nie osiągnęły jeszcze wieku rozumowania i nie są jeszcze w stanie układać własnych kryteriów postępowania. Dzieci nadal uczą się, jak zachować się w naszym społeczeństwie, a rodzice są nie tylko przewodnikami, ale też stanowią dla nich wzór.

W odpowiednim czasie dzieci dorastają i stają się wystarczająco dorosłe i dojrzałe, by uzyskać pełną kontrolę nad swoim losem; a tymczasem przebywanie pod opieką jest absolutnie ich przywilejem. Będąc za to odpowiedzialnymi rodzice nie powinni się wahać, by domagać się od dzieci szacunku, na który zasługują, ponieważ stanowi on część ich roli jako rodziców sprawujących kontrolę, jak również częściowo rolą dzieci jest, by się tej kontroli podporządkowywały. Jasne i obowiązujące zasady są korzystne dla obu stron, gdyż utrzymują w relacjach rodzinnych spójność i ład.

Eliane Kostek pochodzi z Brazylii. Przez 22 lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała jako psycholog, następnie prowadziła badania w dziedzinie nauk poznawczych w Szkocji. Pracowała także wiele lat jako nauczycielka stosująca Metodę Montessori.

Źródło: http://www.spiritisteducation.net , „Clear and present Rules”Eliane Kostek

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather