Czytanie Ewangelii w domu – praktyka spirytystyczna

image_pdfimage_print

Spirytystyczne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii nastąpiło tak szybko jak tylko dokonała się kodyfikacja Allana Kardeca, który opublikował Ewangelię według spirytyzmu w 1864 roku, dzieło uznane przez Herculano Piresa za “książkę do poduszki”, obowiązkową do codziennego czytania, niezbędną w przygotowaniu spotkań o tematyce doktrynalnej. Jest to także książka, która powinna być studiowana dogłębnie w celu pełnego zrozumienia doktryny spirytystycznej.

W przedmowie, którą napisał dla edycji tej książki wydanej w 1973 roku, opublikowanej przez Editora Tres, Herculano napisał, że kilka miesięcy przed publikacją dzieła, przyjaciel spirytysta powiedział mu na temat tej książki: “Ta doktrynalna książka będzie miała znaczący wpływ, ponieważ daje odpowiedzi na fundamentalne pytania. Nie tylko świat religijny odnajdzie sentencje, których potrzebuje, lecz także poszczególne narody przyjmą wspaniałe instrukcje do swojego codziennego życia”. Dodał również: “Dzięki tej pracy, budowla zaczyna uwalniać się z rusztowań i już możemy dostrzec jej kopułę wznoszącą się na horyzoncie”.

Herculano z właściwą sobie precyzją dodał następujący komentarz: “ Ta komunikacja, której cały tekst znajdziemy w Pracach pośmiertnych, ujawnia nam fundamentalne znaczenie Ewangelii według spirytyzmu w kodyfikacji Kardeca. Podczas gdy Księga Duchów prezentuje spirytystyczną filozofię, a Księga mediów obejmuje spirytystyczną naukę, tak Ewangelia oferuje podstawy i drogowskazy dla spirytystycznej religii (Ewangelia według spirytyzmu, Editora Tres, st. 29-30).

Kardec przedstawia pracę w pierwszej części “wprowadzenia”, które napisał specjalnie na tą okazję. Kodyfikator pisze: “Ta praca jest dla wszystkich. Z niej wszyscy możemy odkrywać możliwości, dzięki którym możemy zastosować moralne nauki Chrystusa w naszym codziennym życiu. Poznajemy też sposoby, jak się najlepiej do tego zabrać. W sposób bardzo wyjątkowy dotyczy to spirytystów”.  Kardec wspomniał także: “Relacja pomiędzy człowiekiem i światem niewidzialnym została od tego momentu ustanowiona na solidnych podstawach. Zatem prawo Ewangelii, które Duchy przekazały wszystkim narodom, nie będzie już dłużej martwym słowem, gdyż każda osoba będzie w stanie je zrozumieć. Ludzie będą niezmiennie czuć zobowiązanie, by wdrożyć to prawo w życie zgodnie z poradami duchowych przewodników. Te instrukcje pochodzące od Duchów są prawdziwymi głosami Nieba, które dochodzą do nas, by oświecić ludzkość i zaprosić ją do urzeczywistnienia Ewangelii w praktyce. (Wprowadzenie, część I)”

*

czytanie ewangelii

czytanie ewangelii

Czytanie ewangelii – praktyka spirytystyczna

Ruch Spirytystyczny regularnie zachęca, poprzez kampanie informacyjne, do praktykowania czytania Ewangelii według spirytyzmu w domu jako praktyki, której wagę docenia wiele osób ze spirytystycznej społeczności.

Rzeczywiście jest wiele komunikatów przekazanych przez duchowych przewodników, informujących nas o tym, jak istotna jest ta praktyka. Modlitwa, czytanie Ewangelii według spirytyzmu i dojrzałe rozważanie nauk Jezusa, modyfikują mentalną atmosferę, w której jesteśmy zanurzeni i przyciągają pozytywne inspiracje przekazywane przez duchowych przyjaciół. Dlatego moralna poprawa, biorąc pod uwagę nasz niedoskonały rozwój, jest znacząco ułatwiona. Nienawiść, antagonizmy, różnice zdań są stopniowo zastępowane lepszym zrozumieniem istoty naszego życia i celów, do których zmierzamy na tym świecie.

Jeżeli ta praktyka ta (czytanie ewangelii) zostanie rozpowszechniona, możemy wyobrazić sobie korzyści z niej wypływające. Ewangelizacja istoty ludzkiej przyczynia się do wprowadzenia harmonii na łono rodziny, a w konsekwencji służy upowszechnieniu braterstwa w społeczeństwie.

Źródło: oConsolador ; http://www.oconsolador.com.br ; Rok 2, numer 98, 2009, „The Gospel at Home and its fruits”

Przeczytaj też :  Jak najlepiej zorganizować domowe czytanie ewangelii

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather