Domowe czytanie i studiowanie Ewangelii

image_pdfimage_print

Grupy, centra oraz spirytystyczne stowarzyszenia oferują następującą aktywność:

 • Motywowanie i pomoc spirytystom w rozpoczęciu i stałej kontynuacji “Domowego czytania i studiowania Ewangelii”, jako efektywnego wsparcia dla tworzenia duchowej harmonii w rodzinie.

1. Podstawowe zasady

“Pyt. 625 Kto jest najdoskonalszym człowiekiem, którego Bóg dał ludziom za przykład i wzór do naśladowania?”
“Spójrzcie na Jezusa.
Jezus jest dla człowieka typem doskonałości moralnej, do której może pretendować ludzkość na Ziemi. Bóg daje go nam jako najdoskonalszy wzór a filozofia, której uczył Jezus, w sposób najczystszy wyraża Jego prawo…“

Allan Kardec (Księga Duchów, pytanie 625.)

“Więzy społeczne są niezbędne do rozwoju, a więzy rodzinne sprawiają, że te społeczne stają się silniejsze. Oto dlaczego są prawem natury. Bóg chciał, by ludzie uczyli się w ten sposób miłować jak bracia”.

Allan Kardec (Księga Duchów, pytanie 774.)

“Gdy Ewangelia przenika do domu, serca łatwiej otwierają drzwi dla Boskiego Mistrza”

Emmanuel (Jesus no Lar – psychografia – Francisco Cândido Xavier )

Domowe czytanie i studiowanie Ewangelii jest spotkaniem rodzinnym odbywanym w celu studiowania znaczenia Ewangelii w świetle spirytyzmu oraz dla wspólnej modlitwy.

Ma to zasadnicze znaczenie dla duchowej równowagi rodziny i harmonii domowej atmosfery.

Na tym spotkaniu, oprócz studiowania i wzmacniania wibracji przeprowadzanych razem, istnieje także okazja dla duchowych przyjaciół, by dostarczyć duchowej pomocy dla domu i dla każdego domownika z osobna.

2. Organizacja

 • Cała rodzina powinna być zmotywowana do uczestnictwa w domowym czytaniu ewangelii, włącznie z dziećmi.
 • Jeżeli inni członkowie rodziny nie mogą lub nie chcą brać udział w spotkaniu, jedna osoba w pojedynkę może je przeprowadzić, mając pewność, że rodzina jak również inni krewni skorzystają z tego.
 • Spotkanie powinno odbywać się co tydzień, w ustalonym dniu i godzinie.
 • Posiedzenie powinno trwać minimum 30 minut, lecz nie należy przekraczać 1 godziny.
 • Jeżeli uczestniczą w nim dzieci, powinien być wybrany najkrótszy czas trwania.
 • Punktualność na każdym spotkaniu jest nieodzowna, tak samo jak stałość spotkań.
 • Rekomendowane jest czytanie fragmentów “Ewangelii według spirytyzmu”,  a dodatkowo także innych prac ewangelicznych, z dbałością, by utrzymać aktywną postawę każdego członka rodziny.
 • Poezja, historia, muzyka lub spirytystyczne opowieści mogą wzbogacić spotkanie.
 • Powinno się unikać manifestacji duchów.
 • Szklanka wody powinna być ustawiona dla każdej osoby obecnej,  aby woda mogła  być magnetyzowana przez Duchowych Dobroczyńców. Tam gdzie jest to konieczne, passes mogą zostać zastosowane, jeżeli obecne są osoby z doświadczeniem w tej dziedzinie.
 • Jeżeli w domu w danej godzinie znajdują się krewni, sąsiedzi lub znajomi,  goście także mogą zostać zaproszeni do uczestnictwa w “czytaniu”.
 • Zalecane się, aby w celu uniknięcia nieplanowanych przerw wyłączyć telefony.
 • Najlepiej wybrać takie miejsce w domu, które zapewnia prywatność, by uniknąć kłopotliwych zakłóceń.
 • W dniu przeznaczonym na spotkanie “Czytania Ewangelii w domu”, należy zadbać szczególnie o zachowanie domowej atmosfery, poprzez spokojną postawę i myśli, serdeczność i budujące rozmowy.
 • Mniej godne rozmowy lub niekorzystne postawy powinny być zabronione przed, podczas oraz po spotkaniu.

3. Przebieg spotkania

 • Rodzina będzie regularnie spotykać się w ustalonym dniu, godzinie i miejscu wcześniej wyznaczonym.
 • Przed rozpoczęciem spotkania, uczestnikom zostaną przydzielone odpowiednie zadania –  będą odpowiedzialni za modlitwę i za czytanie.

3.1 Modlitwa rozpoczynająca: Odmawiana przez prowadzącego lub przez osobę przez niego wskazaną; powinna być krótka i zwięzła. Zalecane jest prosić Boga i Duchy Wyższe o błogosławieństwo pokoju i szczęścia. (2 min.)

3.2 Czytanie i komentowanie: Przeczytaj stronę z “Ewangelii Według Spirytyzmu” a następnie stronę z innej pracy ewangelicznej, zachowując kolejność. Rekomendowanymi dziełami są: “Vineyard of Light”, “Source of Life”, “Way, Truth and Life”, and “Our Daily Bread”,  napisane przez Emmanuela (Ducha) za pośrednictwem medium  Francisco Cândido Xaviera.

Ważne jest, by wszyscy aktywnie brali udział w komentowaniu, przyczyniając się do rozszerzenia omawianego tematu i wzbogacenia lekcji. (20 do 50 min.)

3.3 Wibracje: Czyli modlitwa w intencji domostwa, krewnych i znajomych, chorych, opętanych, uzależnionych od narkotyków, samobójców, wcielonych i odcieleśnionych, a w szczególności dla wrogów. Powinniśmy także modlić się w intencji krajów, światowego pokoju i dla wszystkich znajdujących się w potrzebie. Na koniec należy modlić się na rzecz uczestników spotkania i na rzecz magnetyzacji wody (3 min.)

3.4 Modlitwa zamykająca: Powinna być także jasna, prosta i zwięzła, wyrażająca wdzięczność Bogu, Jezusowi i Duchowym Przyjaciołom za błogosławieństwo nauki, oraz za szczęście braterskiego współistnienia. (2 min.)

4.Spostrzeżenia

Po rozpatrzeniu szczytnych celów, wielkiego duchowego zasięgu “Domowego czytania Ewangelii” i wielkich korzyści dostarczanych ludziom, ich domostwom, społeczeństwu –  zaleca się, by grupa, centrum lub spirytystyczna społeczność zachęcały do przeprowadzania takich spotkań we wszystkich domach, poprzez akcje promocyjne tej praktyki i poprzez zapewnianie pomocy w jej wprowadzeniu.

Źródło:

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather