Czy możemy śnić o przyszłości ?

image_pdfimage_print

Wywiad przeprowadzony przez „Magazyn Spirytystyczny” z Luisem Hu Rivasem

1. Czym jest sen i jak możemy stwierdzić, czy faktycznie w czasie snu ma miejsce eksterioryzacja?

Sen jest fenomenem psychicznym, niezależnym od nas, mającym miejsce, gdy człowiek zasypia. Sny mogą manifestować się jako wydarzenia, do których dochodzi poza ciałem, kiedy Duch częściowo pozbywa się materii i wchodzi w interakcje ze światem przyczynowym. Niemniej jednak nie każdy sen jest rezultatem duchowego oddzielenia, gdyż w wielu przypadkach są to po prostu manifestacje niezażegnanych konfliktów, wyrażanie libido, przeżywanie traum i niepokojów oraz różnego rodzaju nadziei i aspiracji.

Doświadczenia eksterioryzacji, które umożliwiają pewien szczególny typ snów, mogą być w ten sposób zaklasyfikowane, kiedy odnajduje się w nich logikę fenomenu spirytystycznego. Są to przypadki, w których fakty wyrażają się w sposób rzeczywisty i stają się nośnikiem wrażeń psychologicznych.

Niektóre tak zwane koszmary są wynikiem agresji Duchów niższych lub przerażających wizji pozaziemskich obszarów smutku. Zawsze niosą one ze sobą głęboką treść, nawet jeśli są niepokojące.

2. Dlaczego niektórzy ludzie posiadają umiejętność śnienia o przyszłości?

Niektórzy ludzie bez trudu potrafią uwolnić się z więzów ciała przenosząc się świadomością do świata duchowego i kontaktując ze szlachetnymi bytami, które dają im wgląd w przyszłe wydarzenia. Jest to szczególna umiejętność duszy, którą można rozwijać przez medytację, wyzbycie się złych namiętności oraz psychiczne współżycie z wyższymi wymiarami. Umiejętność ta wynika z doświadczeń przeżytych w poprzednich wcieleniach – zwiększa się zakres aktywności Ducha, kiedy ciało pozostaje w stanie fizjologicznego snu.

3. Opowiadał pan o doświadczonej w młodości wizji, kiedy ujrzał starego człowieka, którego zidentyfikował jako samego siebie – postrzegającego własną drogę do przebycia w tym wcieleniu. Czy było to przeczucie? Może pan skomentować ten epizod?

W grudniu 1948 roku podróżowałem pociągiem między Plataformą – dzielnicą naszej stolicy – a Salvadorem w towarzystwie Nilsona de Souza Pereiry. Jechaliśmy na spotkanie z pacjentką gnębioną przez Ducha. Rozmawialiśmy z ożywieniem, gdy nagle doznałem otępienia – zupełnie opuściła mnie obiektywna świadomość i pogrążyłem się we śnie. Od razu moim oczom ukazał się zalesiony obszar z wieloma budynkami i wesołymi dziećmi otaczającymi starszego człowieka. Zbliżyłem się do nieznajomego i kiedy ten odwrócił się w moim kierunku uświadomiłem sobie, że widzę samego siebie z przyszłości. Zaskoczony usłyszałem głos, który zwracał się do mnie: musisz poświęcić się zadaniu wychowania. Będziesz opiekował się dziećmi i pracował jako wychowawca mas”.

 

Poczułem tak ogromne wzruszenie, że powróciłem do rzeczywistości. Natychmiast opowiedziałem o całym zdarzeniu Nilsonowi – który zorientował się, że zemdlałem – nie rozumiejąc tego, co się stało.

Wydaje mi się, że chodziło tu o zadania, które miałem do wykonania w Mansión del Camino i o upowszechnianie spirytyzmu, któremu całkowicie się oddałem.

Myślę, że nie było to przeczucie, a zjawisko ideoplastii, którego mogłem doświadczyć dzięki duchowym nauczycielom, którzy w ten sposób przypominali mi powzięte przed inkarnacją zobowiązanie i pomagali się na nim skoncentrować.

4. W wielu przekazach mediumicznych mówi się, że do roku 2057 nasza planeta wejdzie w pierwszą fazę Świata Odnowy. Co może nam pan powiedzieć na temat tej informacji?

Ustalanie przedziału czasowego w tej dziedzinie jest bardzo niebezpieczne ze względu na zdarzenia naturalne, które mogą zakłócić aktualne ustalenia. Duchy wyższe, jak dowiadujemy się z doktryny spirytystycznej, nie podają konkretnych dat – są ostrożne i rozważne w przypadku odsłaniania jakichkolwiek przyszłych wydarzeń.

Myślę jednak, że okres zwany odnową jest powoli wdrażany, biorąc pod uwagę zmiany fizyczne, moralne, społeczne i duchowe, które mają miejsce wśród ludzi i na planecie, na której żyjemy.

5. Dlaczego zwykłym ludziom również zdarza się śnić o przyszłych wydarzeniach?

Ponieważ sen w ogóle, w najszerszym tego słowa znaczeniu, nie jest zjawiskiem paranormalnym, a naturalnym. Osoby śniące o przyszłych zdarzeniach, będąc świadomymi i godnymi Duchami, są często informowane podczas snu o przyszłości, która prawie zawsze się sprawdza.
6. Czy Duchowi Przewodnicy ingerują w nasz plan reinkarnacyjny, nawet kiedy jesteśmy już wcieleni?

Myślę, że Przewodnicy Duchowi nie mogą zmienić naszego planu reinkarnacyjnego podczas naszej egzystencji; jednak inspirują nas do zmiany zachowań, które w znaczący sposób modyfikują wcześniejsze ustalenia –  zgodnie z naszą wolną wolą i zawsze w imię dobra.

Gdyby mieli wpływ na istotne zmiany w naszej egzystencji, i czynili to na własną rękę, sprzeciwialiby się prawom wyższym, a to jest niedozwolone.

7. W tradycji wschodniej mówi się o możliwości, jakoby niektórzy ludzie mieli wgląd w „Akashic Records” [„Kronikę Akaszy”] i „Memories of Nature”, gdzie są przechowywane wszystkie przeszłe i przyszłe wydarzenia związane z naszą planetą. Jakie jest spojrzenie spirytystyczne na tę kwestię?

Spirytyzm jest przychylny stwierdzeniu, że wrażliwsze Duchy mogą posiadać wiedzę dotyczącą wydarzeń, które zostały zaprogramowane na przyszłość. Jednakże nie istnieje żadne przeznaczenie, które jest sztywne, wszystko podlega zmianom w procesie ewolucji istot – tak, jak i społeczeństw jako całości. W zależności od sposobu, w jaki się zachowują, generuje to nowe konsekwencje i zmienia kolejność przyszłych wydarzeń.

Gdyby tak nie było, nie mielibyśmy żadnego powodu, by się wysilać w rozwijaniu wartości intelektualno-moralnych, by dążyć do oświecenia; wysiłki te byłyby bezsensowne w obliczu nieszczęść, które na nas czekają. W każdym momencie, w ten lub inny sposób, modyfikujemy naszą egzystencję poprzez podejmowanie działań, które implikują odpowiednie skutki. Jednak istnieją pewne zjawiska, które są niezbędne do stworzenia determinizmu egzystencjalnego.

8. Ponieważ sen jest swego rodzajem drzwiami, dzięki którym możemy kontaktować się i współżyć ze światem duchowym, czy Duchy gnębiące używają tej formy kontaktu w celu zawładnięcia człowiekiem?

Bez cienia wątpliwości taki fenomen ma miejsce i to częściej niż nam się wydaje. Dlatego psychoterapia zapobiegawcza dla tego rodzaju zła wskazuje na konieczność modlitwy, rozwijania moralności, czynienia dobra zmierzającego do wsparcia rozwoju duchowego, które to czynniki stanowią cenne zasoby zdrowego życia jednocześnie chronią nas przed nieprzyjaciółmi z przeszłości i wrogami w teraźniejszości.

 

9. Proszę o podsumowanie tego obszernego tematu .

Przed udaniem się na spoczynek powinniśmy pozbyć się złych myśli, lęków. Nie należy słuchać programów radiowych i telewizyjnych niosących tragiczne treści – informujących o tragediach, przemocy, seksie – prowokujących złe myśli. Powinniśmy natomiast  kultywować w sobie zdrowy zwyczaj dobrej lektury, refleksji, modlitwy, tak abyśmy zasypiając czuli się szczęśliwi i zsynchronizowani z Duchami wyższymi, dzięki czemu przejdziemy do subtelniejszych wibracji charakterystycznych dla szczęśliwych regionów duchowości.

Wszystko, co kultywujemy w myślach świadomie, odbije się później w podświadomości, w onirycznych treściach, którym wszyscy podlegamy.

Wskazuje to na fakt, iż inteligencja jest dziedzictwem Ducha, a nie mózgu.  Wszystko, co zyskamy, zostanie przeniesione na inny poziom w sposób, który pozwoli na osiągnięcie szczytu wiedzy,  ale bez zapomnienia o miłości i służbie sobie samym oraz społeczeństwu.

 

La Revista Espírita 2007, nr 14: „¿Podemos soñar con el Futuro?”

Tłumaczenie: Maja Bielecka

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather