Przegląd spirytystyczny – maj 1960 roku (List od pana M. V.)