Spotkanie Międzynarodowej Rady Spirytystycznej w Warszawie