Lyońskie centrum spirytystyczne – Przedwczesna rezygnacja