„Nie przybyłem, aby znieść prawo” (Ewangelia wg Spirytyzmu)