Niebo i piekło według spirytyzmu – dzieło polemiczne