Spirytystyczna nauka o człowieku w życiu codziennym