Gdyby to był dobry człowiek, na pewno by zginął (Ewangelia według Spirytyzmu)