Piątek ze spirytyzmem – 2. Cyceron. Sześć błędów człowieka