Reinkarnacja i proces reinkarnacji

image_pdfimage_print

Procesy reinkarnacji i dezinkarnacji są bardzo różne.  Nie ma dwóch takich samych przypadków. Ułatwienia czy trudności są podporządkowane niezliczonym czynnikom, szczególnie odnoszą się do świadomości duszy, która przychodzi na Ziemię. Ogólnie mówiąc, istnieją trzy kategorie duchów, które zjawiają się na Ziemi:

1.      Duchy, które przychodzą z niższych rejonów. Potrzebują kompleksowej kooperacji. Nieustannie wymagają dużego wysiłku ze strony planu duchowego oraz nieopisanie dużych magnetycznych środków zaradczych, potrzebnych do osiągnięcia absolutnego stanu nieświadomości, koniecznego do reinkarnacji.

2.      Duchy, które osiągnęły duchowe wyżyny i rodzą się ponownie z misją oświecenia. Nie są już ciężarem dla duchów pomocniczych, bo praktycznie same przeprowadzają proces przedreinkarnacyjny.

3.      Duchy, które żyją na Ziemi i nie są ani wzniosłe ani świadomie złe. Otrzymują one pomoc od duchowych pomocników (dobroczyńców).

Andre Luiz w książce Misjonarze światła, opisuje reinkarnację jednego ducha z tej trzeciej kategorii, który jest najbardziej powszechnym przykładem. Bazując na tych informacjach opisuje on przygotowania ducha:

1.      Faza początkowa:  Naturalne fizyczne prawa wpływają na formowanie się płodu i rozwój ludzkiego embrionu, bez uwzględnienia aspektu koniecznych prób, które są związane z organiczną materią.  Z drugiej strony na najwyższych poziomach są planowane i rysowane genetyczne zapisy dla inkarnującego się ducha. Duch zapoznaje się najpierw z właściwościami  swego następnego życia i jest świadom, że wszystko to należy do wychowawczego procesu, który on przeżyje. Posiada również świadomość, że musi się temu procesowi poddać.

2.      Faza końcowa: Systematyczna reinkarnacja jest zawsze mozolną metodą pracy poprzez lekcje i konflikty, aby zwyciężyć ukazane moralne błędy. Związane z tym niedoskonałości anatomiczne, niekorzystne warunki życia i wrogie otoczenie są formami nauki i wyzwolenia.

3.      Karta korzystnych prób: Karta korzystnych prób jest organizowana wcześniej, uwzględniając fizjologiczny współudział rodziców, domowe otoczenie (wpływ psychiczny rodziny) i pomoc duchowych przyjaciół. Podobnie zostaje uregulowana wcześniej cała sekwencja chromosomalna, aby wypełnić potrzeby zadośćuczynienia ducha, który ponownie reinkarnuje. W sytuacji gdy istnieje konieczność wartościowania jednego z fizycznych systemów, np serca, zostaje zaprogramowana nierównowaga dla ducha w tym obszarze dla określonego okresu życia fizycznego.

4.      Pozostała równowaga: Równowagę i całe fizyczne ciało należy także wziąć pod uwagę, a całe planowanie zostanie przygotowane już od momentu reinkarnacji. Widzimy wiele pracy dla zaangażowanych duchów pomocniczych w celu przezwyciężenia ogromnej niewiedzy. Ze względu na to musimy nauczyć się cenić błogosławieństwo reinkarnacji i fizycznego ciała, które jest dla nas wsparciem. Musimy nauczyć się dbać o jego integralność i wykorzystywać wszystkie okazje do ćwiczenia dobroci wśród ludzi.

Spirytystyczny autor Elisen Rigonatti z Brazylii, w dziele O Espiritismo Aplicado (Praktyczny spirytyzm), zestawia trzy cele reinkarnacji:

1. Lekcja: Pierwszym celem reinkarnacji jest nauka. Faktycznie Ziemia jest prawdziwą szkołą, do której jesteśmy zapisani, aby rozwinąć nasze szlachetne zdolności i właściwości. Na podstawie licznych doświadczeń, które nam daruje codzienność na Ziemi, rozwijamy nasze uczucia, przymioty serca. Rozwój uczuć jest pierwszą i największą zasadą. Kochaj Boga ponad wszystko a twoich bliźnich jak siebie samego. Z tej podstawowej zasady wynikają wszystkie inne zasady wychowawcze. Dlatego nauka na Ziemi daje ludziom możliwość uzyskania miłości i mądrości.

2. Moralny i duchowy wzrost:  Ten drugi cel reinkarnacji jest powiązany ze wzniesieniem się na wyższe poziomy wszechświata, w zależności od tego, na ile ludzie rozwiną swoje uczucia oraz osiągną miłość i wiedzę.

3. Naprawienie błędów: Trzeci cel reinkarnacji stanowi, że człowiek czyniący zło musi ponieść tego konsekwencje. A reinkarnacja funkcjonuje jak korekta dla winnego ducha. Człowiek cierpi z intensywnością zależną od tego, co uczynił innym w poprzednich wcieleniach. Jednakże reinkarnacja nie jest jedynie elementem korygującym, ale także naprawieniem szkód i błędów. W następnych wcieleniach człowiek znajdzie się w pobliżu tych wszystkich, którym uczynił wszelkiego rodzaju zło i nieszczęście, po to, aby mógł dokonać zadośćuczynienia i naprawić wyrządzone szkody .

Źródło: http://espiritananet.blogspot.de/

Więcej na temat reinkarnacji można przeczytać tutaj: reinkarnacja

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather