Niektóre chrześcijańskie przywileje – Andre Luiz

image_pdfimage_print

Utrzymanie najwyższej wiary w Boga.
Zapomnienie osobistych pragnień w drodze do stania się częścią Wyższego Zamysłu.
Pokora w chwaleniu Pana.

Przezwyciężanie samego siebie.
Radosne wyrzeczenia na rzecz innych.
Zbieranie wiecznych korzyści z chwilowych strat.

Praca na rzecz budowy Wiecznego Królestwa.
Utrzymanie nadziei, gdy inni ją utracili.
Zamykanie się w świątyni ciszy w samym centrum poruszenia.

Utrzymanie wiary ponad dręczącymi wątpliwościami.
W odpowiednim czasie wyciszenie samego siebie, aby nie ranić innych.
Konstruktywne przemawianie.

Wysłuchiwanie Boskich Przyjaciół w samotności.
Służenie bez kompensaty.
Dzielne dźwiganie własnego krzyża.

Uczenie się i wyciąganie wniosków z cudzego nieszczęścia.
Kochanie bez wysuwania żądań.
Pomaganie w tajemnicy.

Sianie z Chrystusem w oderwaniu od rezultatów.
Znajdowanie braci i sióstr wszędzie.
Kultywowanie radości bycia pożytecznym.

Dopatrywanie się dobra w powodach i rzeczach.
Oczyszczanie zła.
Szczere wspomaganie błądzących.

Przebaczanie tyle razy ile to konieczne.
Przezwyciężanie trudności.
Zachowanie radości i słodyczy.

Utrzymywanie pogody ducha.
Odgradzanie się od oszustw tego świata zanim świat nas oszuka.
Trwanie po stronie dobra do samego końca.


Źródło: „AGENDA CHRZEŚCIJAŃSKA” (Fragmenty)

przekład: Maja Bielecka
od ducha Andrez Luiza przez Francisco Candido Xaviera

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather