Miłosny trójkąt – Richard Simonetti

image_pdfimage_print

Magazyn Spirytystyczny”Jestem intymnie zaangażowana w związek z żonatym mężczyzną, który odwzajemnia moje uczucia. Czy jest coś złego w poddaniu się miłości i utrzymywaniu kontaktów intymnych, jakbyśmy byli mężem i żoną?

Simonetti – To oczywisty brak uwzględnienia drugiej osoby. Czułość i wzajemna miłość powinny mieć miejsce wyłącznie między mężem i żoną. Natomiast teraz to małżeństwo jest zagrożone przez tę miłość, czy związek pozamałżeński. Ta miłosna komunia, której istnienie pani postrzega, dla tego człowieka jest czymś zupełnie różnym od jego wcześniejszego zobowiązania. Byłoby wskazane odnalezienie harmonii w sobie, a także pokonanie marzeń zainspirowanych pasją i wpływem duchów złośliwych.

M.S. – Co sądzi pan o stwierdzeniu, że nic nie dzieje się przez przypadek? Nie moglibyśmy założyć, że sytuacja ta wynikła pod wpływem duchowej interwencji?

Simonetti – Właściwie wszystko ma jakąś przyczynę i nic nie dzieje się przez przypadek. Jednakże doświadczenia pozamałżeńskie są owocem pasji i zwierzęcej natury człowieka. Mogą one być spowodowane interwencją duchową, ale są to duchy opętujące, skoncentrowane na burzeniu ludzkiego spokoju.

M.S. – Pewne medium poinformowało mnie, że mamy bardzo silne powiązania z poprzednimi wcieleniami.

Simonetti – Zadajmy sobie pytanie: czy było to medium, czy szarlatan? Doświadczenia pokazują, że te silne powiązania są często połączone z teraźniejszością i ograniczone jedynie do wrażeń zmysłowych bez żadnej prawdziwej relacji z przeszłością.

M.S. – Nie mamy więc prawa do bycia szczęśliwymi w połączeniu z tymi, których kochamy?

Simonetti – Tak, bez wątpienia, zawsze wtedy, gdy na naszej drodze nie dotyka to nieostrożnie nikogo więcej. Proszę się postawić w położeniu żony. Jakby się pani czuła, gdyby dowiedziała się pani, że mąż opuszcza ją dla innej kobiety?

M.S. – To znaczy, że nikt nie powinien po raz drugi wstępować w związek małżeński?

Simonetti – Wcześniejsi małżonkowie mogą tworzyć inne ziemskie więzi. Mogą zdobywać nowe doświadczenia, kiedy małżeństwo kończy się z powodu niemożliwych do wytrzymania nieporozumień. Często jest to konsekwencja, jak nauczał Jezus, nieczułości ludzkiego serca. Jednakże jest różnica między taką sytuacją, a przypadkiem, kiedy separacja spowodowana jest pojawieniem się trzeciej osoby.

M.S. – Co więc myśli pan o mojej sytuacji, jeśli ten mężczyzna jest wszystkim, za czym tęsknię w tym życiu?

Simonetti – W celu osiągania szczęścia nie powinniśmy ograniczać marzeń i aspiracji do realizowania rzeczywistego związku. Istnieją o wiele ważniejsze zagadnienia, na przykład: nasza realizacja, jako dzieci Bożych; nasz niekończący się wysiłek w zdobywaniu wiedzy; rozwijanie moralności i, jak w naukach Jezusa, życie w myśl Złotej Zasady – czyń drugiemu to, co chciałbyś, by i tobie czyniono (na pewno nie jest to rozbijanie rodziny).

M.S. – Powinnam zrezygnować?

Simonetti – Rezygnacja oznacza odrzucenie jakiegoś prawa. Pani sytuacja jest inna. Tak więc pani obowiązkiem jest zwolnić, zakończyć. Pani obowiązkiem jest szanowanie rodziny, a nie stawanie się przyczyną jej rozpadu. Działanie w sprzeczności z tą zasadą obciąży panią długami karmicznymi i w dużym stopniu zaważy na pani biografii duchowej wywołując przyszłe konsekwencje.

M.S. – A co z sytuacją, gdy karmą żony było doświadczyć porzucenia przez męża dla innej kobiety?

Simonetti – Więc w tym przypadku byłaby pani narzędziem Bożym? Proszę się nie oszukiwać. Boska sprawiedliwość nie potrzebuje egzekutora w postaci człowieka. Nikt nie rodzi się z karmą zdradzanego. Ci, którzy wybierają i angażują się w tego typu sytuacje są rzeczywiście narzędziem-narzędziem podstępnego demona żyjącego w naszych sercach – ego.

Richard Simonetti jest jednym z  najbardziej popularnych pisarzy spirytystów w Brazylii i na świecie. Przedstawia spirytyzm szerokiemu gronu używając jasnego i bezpośredniego języka pełnego faktów i malowniczych anegdot. Działa na rzecz jednego z największych Centrów Spirytystycznych w Brazylii.

 La Revista Espirita, październik 2010, nr 22, „ Triangulo Amoroso”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather