Kwartalnik spirytystyczny 02.2012 – do pobrania

image_pdfimage_print

Zapraszam do pobrania numer Kwartalnika spirytystycznego w wersji elektronicznej  z 02.2012

Kwartalnik 02.2012 – pobierz

Zawartość tego numeru dobrze opisuje wstęp :
„….
Najnowszy   numer   poświęcamy   postaci   Williama   Thomasa   Steada, angielskiego dziennikarza, medium i spirytysty, który zginął  w  katastrofie  Titanica.  W  kwietniu  przypadła  setna  rocznica  tego  wydarzenia  i  dla  upamiętnienia  postaci  Steada  Oficyna  Wydawnicza  Rivail  wydała  dwie  jego  książki:
Listy  z  zaświatów  oraz  Błękitną Wyspę.

Listy z zaświatów są zapisem dialogu między Steadem a jego zmarłą przyjaciółką Julią Ames. Z kolei Błękitna Wyspa zawiera opis rzeczywistości zaświatowej, szczególnie interesujący,  jeśli  zestawić  go  z  podobnymi  przekazami  od  ducha  André  Luiza, zawartymi w książce Nasz Dom. W kwartalniku znalazły się fragmenty dzieł autorstwa Steada a także artykuł biograficzny poświęcony angielskiemu spirytyście.

Wśród  pozostałych  tekstów  na  uwagę  zasługuje  artykuł  Prospera  Szmurło poruszający problem rozwoju zdolności medialnych w zakresie pisma automatycznego. Stanowi bez wątpienia interesujące uzupełnienie dla Księgi mediów Allana Kardeca. Warto, aby zapoznały się z nim osoby zgłębiające  spirytyzm  doświadczalny,  gdyż  autor  zawarł  tam  wiele  cennych wskazówek, które ułatwiają codzienną pracę nad rozwojem zdolności medialnych.

W dziale poświęconym badaniom naukowym znalazł się także tekst o  eksperymentach  niemieckiego  badacza  Alberta  von  Schrenck-Notzinga nad ektoplazmą, czyli zagadkową substancją, którą organizm medium miał wydzielać podczas seansów materializacyjnych.

We wspomnianym numerze zamieściliśmy również wypowiedzi mediów spirytystycznych: wywiad z psychoterapeutką Marilyn Rossner oraz drugą  część  seminarium  Divaldo  Franco  na  temat  domniemanego  końca  świata (pierwsza ukazała się w poprzednim kwartalniku).

Miłej Lektury!”

Spis treści :

Wykłady spirytystyczne
Przemiana planetarna cz.2………………..4

Okiem spirytysty

Objawienie………………………………………19

Nauka

Zjawiska materializacji Schrencka–Notzinga………………………………………..27
Automatyczne pismo i rysunek (instrukcje i wskazówki)……………………….42

Religia i filozofia

Medytacja………………………………………..47
Najpiękniejsze modlitwy świata……….51

Historia spirytyzmu

Pokłosie z autobiografii pani Champion de Crespigny……………………………………53
William T. Stead………………………………68

Przekazy

Błękitna Wyspa (fragmenty)…………….75
Chleba naszego (fragmenty)…………….78
O żalu za umarłymi………………………….81

Wywiady

Uwierz w ducha, bo nim jesteś…………85

 

Zapraszam do pobrania wersji elektronicznej:  Kwartalnik 02.2012 – pobierz

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather