Dziewięć spirytystycznych zasad budowania lepszego świata

image_pdfimage_print

Jak spirytyzm i spirytyści mogą przyczynić się do postępu świata?

Pierwsza zasada

Poprzez humanistyczne podejście, w którym człowiek jest celem, a nie środkiem do realizacji jakiegokolwiek zamierzenia. Ten humanizm zakłada pełną świadomość i pacyfistyczne działanie, w którym przemoc jest może być formą ekspresji ani emancypacji.

Przemoc w wizji spirytystycznej akceptowana będzie tylko w przypadku ekstremalnej i nieuniknionej konieczności w ramach samoobrony.

Druga zasada

Uznawanie godności wszystkich ludzi bez względu na rasę, wyznanie, orientację seksualną, poglądy, klasę społeczną itp.

Reinkarnacja może być wielkim narzędziem dla świadomości, ponieważ pozwala doświadczyć procesu historycznego w czasie i przestrzeni.

Trzecia zasada

Promowanie optymistycznej wizji życia, począwszy od zrozumienia, że człowiek żyje dalej po śmierci biologicznej.

Istota ludzka w perspektywie spirytystycznej jest istotą stworzoną do życia, a nie do śmierci, jak twierdzą niektóre pesymistyczne filozofie i współcześni nihiliści.

Czwarta zasada

Nauczanie w kierunku wolności, ale również odpowiedzialności. Edukacja według spirytyzmu jest nie tylko kształceniem intelektu, ale również uczuć. Celem edukacji spirytystycznej jest rozwijanie autonomii człowieka – tak, aby mógł żyć w jedności ze społeczeństwem, z pełną wolnością do korzystania ze swoich praw i wykonywania obowiązków.

Piąta zasada

Traktowanie spirytyzmu niedogmatycznego, racjonalnego, neutralnego religijnie, szanującego wolność myślenia, jako propozycji dla świata, która jest alternatywą dla duchowości dogmatycznej i nauk materialistycznych.

Spirytualizm spirytystyczny oferuje niespotykane dotąd możliwości dla wiedzy, etyki i duchowości.

Szósta zasada

Rozwiązywanie problemów indywidualnych i społecznych poprzez oddanie się życiu aktywnemu, a nie kontemplacyjnemu.

Spirytyzm pojmuje człowieka w świecie, a nie w oderwaniu od świata, wyobcowanego i godzącego się z problemami społecznymi.

Dla nas spirytystów Jezus z Nazaretu jest wzorcem działania na świecie, ponieważ nie tylko się modlił, ale przede wszystkim działał.

Siódma zasada

W kategoriach filozoficznych spirytyzm może przyczynić się do postępu ewolucji w zakresie ontologii, czyli w oparciu o strukturę bytu. Według nauk Kardecjańskich, dwa elementy wszechświata: duch i materia, podlegają wieczystej transformacji, dlatego obowiązkiem człowieka jest rozwijać swoją ewolucyjną świadomość.

Ósma zasada

Spirytyzm naucza, aby odróżniać rzeczy niezbędne oraz zbędne, odrzucić materializm i kapitalistyczny konsumpcjonizm.

Spirytyzm opowiada się za społeczeństwem, w którym każdy ma dostęp do podstawowych dóbr życia; gdzie nie ma ubóstwa ani wykluczenia społecznego.

Dziewiąta zasada

Filozofia spirytystyczna zaleca rozwijanie empatii i współczucia dla cierpiących. Zaleca działanie pełne współczucia, aby zmniejszyć cierpienia, które znajdujemy na naszej drodze.

Spirytyzm naucza, że czynienie dobra jest obowiązkiem człowieka wobec społeczeństwa.

Prawnik i filozof – Guaruja, Santos (Brazylia)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather