Czy po drugiej stronie czeka nas sąd? – Duch Isaias

image_pdfimage_print

W jaki sposób dusza osiąga świadomość wykroczeń, których podczas swego życia dokonała w stosunku do innych?

Odp: W pewnym momencie po odcieleśnieniu dusza doznaje moralnego przeglądu wydarzeń z życia. Podczas przeglądu życia nie tylko dostrzega tylko to, co czuła, ale równocześnie postrzega uczucia i emocje innych istot. Są to uczucia i emocje, które były skutkiem jej działania i [w zależności od tego] doświadcza teraz dobra lub bólu moralnego.

Co dokładnie jest celem tego przeglądu?

Odp: Celem jest uświadomienie Duchowi znaczenia decyzji podjętych w życiu, w świetle prawa duchowego, oraz konsekwencji działań podjętych w stosunku do innych, czy to [popełnionych] z miłości, czy z pobudek egoistycznych. Służyć to będzie jego dalszej ewolucji oraz zdobyciu wiedzy o próbach, które ma już za sobą, jak również o tych, które jeszcze na niego czekają. Próby w następnych wcieleniach w dużym stopniu zależeć będą od pomyślności prób przebytych w poprzednich życiach.

Przypomina to sąd ostateczny?

Odp: Można tak powiedzieć, ale [byłby to sąd] bez zamiaru poniżania lub karania ducha, to jest [przeprowadzony w takim celu, by] stał się świadom swoich działań w świetle prawa duchowego, oraz [nabrał] szacunku do innych Boskich istot.

Kto sądzi czyny ducha?

Odp: On sam [dokonuje osądu nad sobą] z pomocą Duchów wyższych.

Jak Duch może być świadom swojego sprawiedliwego lub niesprawiedliwego postępowania, skoro podczas życia fizycznego nie był tego świadom?

Odp: Dzieje się tak, ponieważ otrzymuje pomoc od Duchów Wyższych, które świecą duchową jasnością; tego blasku w jego ewolucji wciąż brakuje.

Skoro Duch jest sam dla siebie sędzią, czy zatem będzie on w pełni bezstronny – to znaczy, jak zapobiec, aby Duch nie działał w protekcji wobec siebie?

Odp: Duch nie działa na zasadzie wstawiennictwa za samego siebie, ponieważ – jak wspomniałem – znajduje się on w obliczu duchowej jasności wywołanej przez Duchy wyższe. W tym stanie jasności rzeczywistość przedstawia mu się dokładnie taka, jaka jest.

I co następuje później?

Odp: Duch przygotowuje się do poprawy i przezwyciężenia negatywnego postępowania w swoich następnych wcieleniach. Wybiera według posiadanych zdolności takie próby, które mogą służyć do naprawy [swoich działań]. [Wybór zależy] również od drogi, którą Duch chce podjąć. Z jednej strony może pójść drogą postępu mniej uciążliwego, ale rozciągniętego w czasie. Z drugiej strony może też pójść trudniejszą ścieżką, ale szybciej prowadzącą do postępu.

Czy dzieje się to od razu? To znaczy, czy w następnym wcieleniu Duch może naprawić błędy z poprzedniego życia?

Odp: Nie zawsze, ponieważ istnieje wiele duchów, które [jak dotąd] nie wykazały chęci do żadnej zmiany i dlatego zostały zatrzymane na najniższych poziomach astralnych. Powracają do życia bez przejścia przez proces rehabilitacji. I choć Duch rozpoczął swój nowy proces reinkarnacyjno-naprawczy, trzeba uwzględnić [fakt] , że [nadal] jest on słaby i może nie wytrzymać najtrudniejszych prób. Dlatego Duch ma możliwość przeżycia wcielenia, które nie będzie służyć jako naprawa jego długu, ale posłuży jako przygotowanie do wzmocnienia jego woli nad swoją poprawą i wytrwałością. Wcielenia odkupujące winy, w których Duch mierzy się z najcięższymi próbami, przyjdą wtedy, gdy będzie na to wystarczająco przygotowany – to znaczy [gdy będzie wykazywał] wolę nieprzerwanej poprawy.

Jakie próby czekają ducha ,,dłużnika”?

Odp: Cierpieć będzie we własnym ciele [z powodu] podobnych okoliczności, jakie stworzył w poprzednim życiu. Celem będzie uświadomienie mu zarówno tego, co jest zgodne z harmonią praw duchowych, jak również tego, co znajduje się z nimi w sprzeczności; będzie pracować, aby naprawić wyrządzone szkody.

DUCH ISAIAS

Przekład: Pablo Diaz

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather