WIDEO. Mediumizm sensytywny

Kilka słów o najczęściej spotykanej formie mediumizmu.