WIDEO. Czy Bóg istnieje?

Spirytystyczny punkt widzenia na kwestię istnienia Boga – wywoływanie duchów, duchy, życie po śmierci, opętanie.