Spirytyzm – prawda czy fikcja – wykład Konrada Jerzaka