Spirytyzm

Spirytyzm

SPIRYTYZM

Wydawnictwo Express, Bydgoszcz, 1990

Książka zawiera przekłady z języka francuskiego i esperanto najważniejszych książek spirytystycznych w tym dzieł Allana Kardeca.