Za murami Niebios – Heather Bollech-Fonseca

Często mówimy, że książki, a w szczególności powieści, w niezwykły sposób przenoszą czytelnika w inne miejsce i czas. W połączeniu z naszą wyobraźnią, powieść pozwala nam być w innym miejscu, przeżywać, obserwować rzeczy, których inaczej nie mielibyśmy szansy doświadczyć.

A gdybyśmy rozmawiali o prawdziwej opowieści, której miejscem akcji byłby świat duchowy, gdzie moglibyśmy obserwować toczące się życie z perspektywy niewidzialnego obserwatora, który może zobaczyć sceny równocześnie odbywające się zarówno w świecie duchowym jak i w materialnym?

Biorąc pod uwagę, że obydwa światy na wiele sposobów wpływają na siebie, moglibyśmy więcej nauczyć się na temat tych interakcji, które zachodzą ciągle wokół nas, nawet wtedy, gdy jesteśmy w dużym stopniu nieświadomi tego faktu, gdy podążamy ścieżkami codziennego życia.

Poprzez odkrywanie szczegółów życia duchowego, wcielonych postaci opisywanych w powieści, moglibyśmy uzyskać unikalny wgląd w motywy działań, które podejmują, jak również moglibyśmy uzyskać więcej informacji o tym, jak odcieleśnione Duchy (poczynając od wrogów aż do naszych mentorów), zarówno postrzegają jak i wpływają na te działania.

Moglibyśmy także zaobserwować, co się dzieje w świecie duchów i odkryć, jak to jest być w stanie odcieleśnienia.

Wszystko to możemy znaleźć w serii powieści „Życie w Świecie Duchowym”, napisanych przez autora ze świata duchowego – Andre Luiza, spisanej metodą psychografii przez medium Francisco Candido Xaviera. Ja, na przykład, jestem wielką fanką tych książek. Książki Andre Luiza przypominają mi pewną wskazówkę, by siedzieć w ciszy i obserwować wszystko co się dzieje dookoła, nie będąc zauważonym.

Oczywiście bardzo ważne jest, by studiować podstawowe nauki spirytystyczne poprzez książki takich autorów, jak Allan Kardec czy Leon Denis. Te książki zasilają nasze osobiste podkłady wiedzy i inspiracji, udzielając prawdziwie oświecających koncepcji i niezwykle poruszających słów, które inspirują odwagę i nadzieję.

Jednakże, jak student, który na początku czyta o teorii w książce, a następnie idzie do laboratorium lub udaje się na łono natury, by obserwować obiekt w naturalnym środowisku, tak też i my posiadamy wiele do nauczenia z książek Andre Luiza, które służą jako doskonałe uzupełnienie podstawowych spirytystycznych dzieł.

Strona po stronie, książki z serii „Życie w Świecie Duchów” zabierają nas w unikalną podróż, w której spirytystyczne koncepcje obserwujemy [realizowane] w życiowych sytuacjach.

W rzeczywistości, często te opowieści dotyczą podróży samego Andre Luiza, który staje się przy okazji narratorem powieści. Jako czytelnicy towarzyszymy mu i uczymy się będąc tuż przy nim.

Poniżej możesz znaleźć opis każdej z książek z tej serii, wydanych w języku angielskim (Nasz Dom wydano w j. polskim) oraz innych powiązanych materiałów, do zapoznania z którymi zachęcam.

 

nasz_dom„Nasz Dom”

“Nasz Dom” to nazwa kolonii – miasta w świecie Duchów, które Andre Luiz przedstawia w pierwszej książce wspomnianej tu serii.

Stosując wartką narrację, autor opowiada nam o swoich wrażeniach i odkryciach związanych z życiem w duchowym świecie, zachowując się jak dziennikarz, który rejestruje swoje własne doświadczenia.

Andre Luiz odkrywa przed nami ekscytujący świat, pełen życia i aktywności, wzorowo zorganizowany. Jest to miejsce, w którym duchy przechodzą przez etap odpoczynku i uzdrowienia oraz poddawane są procesowi edukacji, który jest nadzorowany przez duchy wyższe.

„Nasz dom” pozwala nam uzyskać wgląd w świat duchowy, który czekać będzie na nas po tym, jak opuścimy nasze fizyczne ciała.

(Książka „Nasz Dom” to jedyna, którą wydano w języku polskim: Nasz Dom – książka

Na kanwie jej treści nakręcono film który jest do nabycia na CD Nasz dom – film CD )

 

messangersThe Messengers (Posłańcy)

Ta książka ukazuje, że po śmierci fizycznego ciała istnieje życie duchowe, które cały czas ewoluuje.

W pięćdziesięciu jeden rozdziałach, autor opisuje doświadczenia duchów, które reinkarnowały z uprzednio zaplanowanymi dążeniami nakierowanymi na ich rozwój duchowy.

Dodatkowo, porusza takie tematy jak: domowe czytanie Ewangelii, korzyści z czynienia dobra, beztroska dotycząca naszych obowiązków duchowych, strach przed śmiercią.

Autor koncentruje się na możliwości służenia jako medium, ostrzegając, że ważna jest także potrzeba osobistej praktyki i rozwoju moralnego, by nie wrócić do świata duchowego bez wypełnienia zobowiązań podjętych przed rozpoczęciem inkarnacji.

 

misionar(Misjonarze światła)

W tym dziele Andre Luiz odkrywa przed czytelnikami sekrety reinkarnacji, ukazując zadanie duchów-misjonarzy odpowiedzialnych za proces odradzania się.

Autor-duch zapewnia nas, że fizyczna śmierć nie jest końcem istnienia. Podkreśla także wagę wysiłku wkładanego w usamodzielnienie się.

W dwudziestu rozdziałach opowiada o kontynuacji swojej nauki w świecie duchowym, ciele duchowym jako o żywym ciele, które kształtuje fizyczne komórki ciała, reinkarnacji prowadzonej przez wyższe duchy oraz o różnych aspektach manifestacji mediumistycznych.

„Misjonarze światła” – uczą nas, że Opatrzność zawsze dostarcza ludziom nowych obszarów do pracy, poprzez nieustanną odnowę życia w toku reinkarnacji.

 

workers(Pracownicy Życia Wiecznego)

Pięciu ludzi, którzy poświęcili swoje życie, by praktykować dobro, znajdują się na końcu swojego fizycznego życia. Ze względu na ich zasługi, otrzymują pomoc od duchowego zespołu ratunkowego. Duch Andre Luiz opowiada o swoich doświadczeniach, jako członka takiego zespołu. To fascynujące, że narracja odsłania szczegóły zadań wykonywanych przez duchy w momencie śmierci ciała fizycznego.

W tej książce Andre Luiz potwierdza zasady ujawnione przez doktrynę spirytystyczną dotyczącą istnienia świata duchów, gdzie odcieleśnione duchy przebywają, żyjąc nowym życiem i przygotowując się, by znów powrócić do ziemskiej podróży.

„… Śmierć nie gasi przyjacielskiej współpracy, wzajemnego wsparcia, pocieszającego wstawiennictwa lub wysiłków na rzecz rozwoju. Wibracyjne wymiary wszechświata są nieskończone, tak jak światy, które obejmują ogrom przestrzeni …”

 

greaterIn the Greater World (W większym świecie)

W tym tomie Andre Luiz skupia się na aspektach życia w świecie duchów i komunikacji pomiędzy odcieleśnionymi i wcielonymi, szczególnie podczas snu fizycznego ciała.

Autor wyjaśnia przyczyny mentalnych zaburzeń oraz prezentuje odpowiednie dla nich duchowe terapie.

W formie powieści analizuje także takie tematy jak: aborcja, epilepsja, schizofrenia, Zespół Downa. Ukazuje, jak natychmiastowa pomoc udzielana jest przez niewidzialnych pracowników osobom, które potrzebują pomocy w uniknięciu szaleństwa, samobójstwa i ekstremalnego upadku moralnego.

 

liberationLIBERATION (Uwolnienie)

Tutaj Andre Luiz podkreśla pracę duchów wyższych w ich wysiłkach nad przekonaniem ducha Gregario do Dobra. Zwieńczeniem tego wysiłku jest ponowne spotkanie z jego matką, która sama jest wysoko rozwiniętym duchem, a Gregario podporządkowuje się nieodpartemu wezwaniu miłości.

Książka zawiera także informacje o postępowaniu nieszczęśliwych duchów, gdy próbują uwikłać wcielonych w swoje podstępy.

Autor, który sam jest duchem, opowiada też o wstawiennictwie duchów wyższych w imieniu ludzkich istot, wykazując boże miłosierdzie, które daje wszystkim szansę na uwolnienie się poprzez studiowanie, pracę i wytrwałość w służbie dla Dobra.

 

hevenandearth(Pomiędzy niebem a ziemią)

Ta książka oferuje informacje o relacjach, które istnieją pomiędzy aktywnością ducha na dwóch planach życia.

Kolejny raz, kierując swoją ciekawość w kierunku wewnętrznego rozwoju, Andre Luiz opowiada poruszającą historię Amaro, Zulmiry, Odila i innych postaci, opowiadając ich wydarzenia z poprzednich wcieleń od czasu wojny Brazylii z Paragwajem (1864-1870) do wczesnych lat 1900 w Rio de Janeiro.

 

 

 

realmsofmedium (Sfera mediumizmu)

W tej książce Andre Luiz analizuje różne aspekty dotyczące mediumizmu, uwydatniając wysiłki mediów na rzecz wypełnienia zadania, które otrzymali przed swoją inkarnacją. Ostrzega także przed zagrożeniami związanymi ze słabą jakością wymiany pomiędzy dwoma światami.

Książka mówi między innymi o transie, somnambulizmie, opętaniu, jasnowidzeniu, NDE, fascynacji, psychometrii i mediumizmie efektów fizycznych.

To jest techniczne studium o wielkim znaczeniu, które ujawnia sposoby, jakimi posługują się duchy podczas skomplikowanego procesu komunikacji z osobami wcielonymi.

Praca ta przekazuje koncepcje duchowości otrzymane od oświeconych mentorów, zawarte w wyjaśnieniach o filozoficznym, naukowym i ewangelicznym charakterze, niezbędnych dla tych, którzy chcą poświęcić się nauce mediumizmu.
 

actionandreaction(Akcja i reakcja)

W tym woluminie znajdziesz opis niższych regionów duchowej sfery oraz opis cierpienia, któremu podlega obciążona złymi postępkami świadomość po śmierci fizycznego ciała.

Andre Luiz przestawia studium przypadków z realnego życia i oferuje przewodnictwo prowadzące do spłaty duchowych długów. Przedstawia prawo przyczyny i skutku, przygotowania do inkarnacji, wspólne grupowe odkupienie oraz przybliża temat wartości modlitwy.

Autor ukazuje, że ewentualności, które mamy w obecnym życiu są połączone z naszymi czynami z przeszłych istnień, tak samo jak nasze dzisiejsze działania będą warunkować możliwości,które napotkamy w przyszłości.

 

 

sexand (Seks i przeznaczenie)

Jakie skutki przyniosą seksualne doświadczenia oraz postępowanie wcielonych względem nieśmiertelnego ducha i jego przeznaczenia?

Bogate w szczegóły książki Andre Luiza opisują świat duchów: w jaki sposób żyją, ich zwyczaje oraz relacje przyczyny i skutku, które wpływają na ewolucyjne ukierunkowanie zarówno wcielonych jak i niewcielonych duchów, naznaczając ich życie i przeznaczenie.

W tej książce czytelnik odnajdzie odpowiedzi na swoje pytania na temat ludzkich relacji seksualnych i ich implikacji w stosunku do przyszłego życia. Seks i przeznaczenie, miłość i sumienie, wolność i zobowiązanie, wina i odkupienie, dom i reinkarnacja – to są tematy tej książki zrodzone w kuźni codziennej rzeczywistości.

 

 

andliveAND LIFE GOES ON (A życie płynie dalej)

Ta książka opisuje ludzką istotę w momencie po śmierci jej ciała fizycznego i pokazuje, że w Zaświatach mentalny stan ducha bezpośrednio wpływa na jego egzystencję.

W 26 rozdziałach autor opowiada historię prawdziwych osób, które otrzymały pomoc od przyjaznych duchów po śmierci.

Przyjaciele dodają odwagi, by będące w trudnej sytuacji duchy odnowiły się duchowo poprzez studiowanie i pracę, przygotowując się do przeglądu całego życia, które właśnie skończyli. Umożliwi to bardziej konstruktywną kontynuację swojej dalszej egzystencji w nowych wcieleniach.

 

 

 

Źródło: The Spiritist Magazine http://thespiritistmagazine.com/