MINIFILM pt. Niemiec (reinkarnacja)

Drogi karmicznego odkupienia bywają zawiłe. Co dzieje się z duchami bohaterów narodowych? Oto przykład.